Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση


Από Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά, δηλαδή η Α΄ και η Β΄ τάξη θα σχολάσει στις 12:25, ενώ η Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις στις 13:15
Το ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Τα μεγαλύτερα παιδιά που παρακολουθούν το ολοήμερο θα  μπορούν να παραμείνουν σε πρώτη φάση το αργότερο μέχρι τις 14:40. Παρακαλούμε όσοι γονείς δεν έχουν προσκομίσει δικαιολογητικά από την εργασία τους να τα φέρουν άμεσα. 
Από τη νέα εβδομάδα θα παραμένουν στο ολοήμερο κατά προτεραιότητα τα παιδιά των εργαζόμενων ανεξαρτήτως ηλικίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου