Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
Αφορά μαθητές που έχουν γεννηθεί έως 31/12/2012

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α), του άρθρου 7, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Αίτηση Εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση

βΕπίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γΤο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

δΑντίγραφο της 1ης σελίδας της φορολογικής δήλωσης (με σβησμένα τα οικονομικά στοιχεία) από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή .

(Τα όρια των σχολείων της Κερατέας φαίνονται στον παρακάτω χάρτη. Κάντε κλικ για μεγέθυνση)


Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρ. 5, ΠΔ 79/2017)
(ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017).


εΠιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
Για παιδιά γεννημένα στην Ελλάδα το αναζητεί αυτεπάγγελτα η υπηρεσία


στ. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.
διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή


Αν θέλετε να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας κάντε κλικ ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου